മാറ്റാത്തി | Mattathi

Mattathi

 • Title: മാറ്റാത്തി | Mattathi
 • Author: Sarah Joseph
 • ISBN: 9788122613384
 • Page: 267
 • Format: Paperback
 • മാറ്റാത്തി | Mattathi

  , , .

  • [PDF] Download ¾ മാറ്റാത്തി | Mattathi | by ↠ Sarah Joseph
   267 Sarah Joseph
  • thumbnail Title: [PDF] Download ¾ മാറ്റാത്തി | Mattathi | by ↠ Sarah Joseph
   Posted by:Sarah Joseph
   Published :2020-02-12T18:34:46+00:00

  One thought on “മാറ്റാത്തി | Mattathi

  1. Jerry Jose

   This book is a satirical coming-of-age story(Bildungsroman); of an under-average village girl who struggles between her individuality and insecurities. Though intended as a companion for ‘Alahayude Penmakkal’, the novel stands alone, and manages to put a pertaining smile on readers, with its Thrissur slang filled raw humour.Sara Joseph’s writing felt similar to that of Bashir(I might be wrong here, though not colossaly), in evoking familiarity of the spoken language and managing laughs off [...]

  2. Akshay Joy

   ഒരു തനി തൃശൂർ ലൈനിൽ ജാതി അലക്ക അലകിയെകനെ ഈ നോവൽ . സംഭവം പോളിച്ചുട്ടാ . ആദ്യമായി ഫുൾ തൃശൂർ ശൈലിയിൽ വായിച്ചാ ആദ്യത്തെ നോവൽ ആണ് മാറ്റത്തി . എന്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് അങ്ങ് ചീരചിയിലും ഒല്ലുരു [...]

  3. Sreejith Sreedhar

   ഇതുവരെ സാറാ ജോസഫിന്റെ ഒരു നോവലും വായിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായി വായിച്ചതാണ് മാറ്റാത്തി. അലാഹയുടെ പെണ്മക്കളുടെ മറുപാതിയാണ് എന്ന് ആമുഖത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയും എഴുത്തും. ത [...]

  4. Lakshmi Chithra

   വാക്കുകൾക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു പുസ്തകം. ലൂസിക്ക് ഒപ്പം ആയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഞാനും. പെണ്ണെഴുത്ത് . ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇരച്ചിറങ്ങുന്ന നോവൽ.

  5. Sarath Krishnan

   Maybe the first feminist novel I have read in Malayalam, and it is the first time I am reading Sarah Joseph. Though I like the characterization of Loussie, Brigitta and all, I didn't something, I don't know what, in the novel. Maybe the complete injustice faced by Loussie. Though Brigitta, the old lady, abused and beat Loussie throughout the novel, the last scene is an indication that Brigitta really loved Loussie very much. Then, it is quite natural to imagine a chance of her giving something t [...]

  6. Sathyajith Menon

   Real Classic one.അനിതരസാധാരണമായ വായനാനുഭവം.നിസ്വാർത്ഥ ജീവിതം എന്തെന്ന് വരച്ചു കാണിക്കുന്ന കൃതികണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു പോകുന്ന,അവതരണം.Worthy

  7. Tanuja K

   A beautifully crafted novel in which the characters come to life and stays with the reader even long after they've experienced it.

  8. Nimitha TR

   As usual Sarah Joseph's language is lyrical and powerful. It's the story of an orphaned girl Lucy living with her single and old aunt Brijita. Life is a race for Lucy (in author's words: she's always running like a dog with a burned leg). She's a prisoner in her old aunt's house, never loved but treated like a servant. The only person who shows some kindness to her is their washerwoman. What I don't like about the novel is the bottomless despair and helplessness. Lucy lives life according to Bri [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *