Jak se učíme

Jak se u me Kniha pro v echny kdo se cht j rychleji l pe a radostn ji u it Poskytuje kl jak v ivot pln vyu t vlastn potenci l Benedict Carey v t to knize shrnuje dosavadn poznatky z oblasti v zkumu lidsk pam

 • Title: Jak se učíme
 • Author: Benedict Carey
 • ISBN: 9788026503491
 • Page: 162
 • Format: Paperback
 • Jak se učíme

  Kniha pro v echny, kdo se cht j rychleji, l pe a radostn ji u it Poskytuje kl , jak v ivot pln vyu t vlastn potenci l.Benedict Carey v t to knize shrnuje dosavadn poznatky z oblasti v zkumu lidsk pam ti a nab z praktick a pou iteln rady pro praxi.V knize najdete konkr tn odpov di na ot zky, kter jsme si p i u en v ichni nejsp e n kdy polo ili.Mezi z sadn Kniha pro v echny, kdo se cht j rychleji, l pe a radostn ji u it Poskytuje kl , jak v ivot pln vyu t vlastn potenci l.Benedict Carey v t to knize shrnuje dosavadn poznatky z oblasti v zkumu lidsk pam ti a nab z praktick a pou iteln rady pro praxi.V knize najdete konkr tn odpov di na ot zky, kter jsme si p i u en v ichni nejsp e n kdy polo ili.Mezi z sadn odpov di na ot zky, kter n s tr p pat Jak m nit kontextovou situaci, abychom se l pe u ili Jak pracovat s rutinou a jej m zru en m p i testech Jak si spr vn rozvrhnout as, abychom v e zvl dli Jak se u it a jak se spr vn testovat Vybavovan z pam ti nebo ten st le dokola Jak pracovat s odborn mi texty Jak se u it u en m druh ch Co to je perkolace a jak ji vyu t Efekt prokl d n jak n m m e pomoci p i u en Kniha poskytuje souhrn poznatk modern v dy o u en a p ehledn m zp sobem nab z praktick tipy, abyste z skan informace mohli snadno a rychle p ev st do praxe.

  • [PDF] Download ✓ Jak se učíme | by î Benedict Carey
   162 Benedict Carey
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Jak se učíme | by î Benedict Carey
   Posted by:Benedict Carey
   Published :2019-09-21T14:09:30+00:00

  One thought on “Jak se učíme

  1. Vlasta

   Nakonec to bylo odbornější čtení, než jsem si na začátku myslela. Ale pořád pěkné a zajímavé. Jen trochu těžké na oddechnutí. :)

  2. Daniela Kraydlová

   Kniha pro všechny, kdo se chtějí rychleji, lépe a radostněji učit. Poskytuje klíč, jak v životě plně využít vlastní potenciál.Benedict Carey v této knize shrnuje dosavadní poznatky z oblasti výzkumu lidské paměti a nabízí praktické a použitelné rady pro praxi.V knize najdete konkrétní odpovědi na otázky, které jsme si při učení všichni nejspíše někdy položili.Mezi zásadní odpovědi na otázky, které nás trápí patří:- Jak měnit kontextovou situaci, a [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *